Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất quốc phòng

Thứ tư, 06/12/2017, 07:47 (GMT+7)

(Quốc Phòng An ninh) - Thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, những năm qua Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân xây dựng phương án tổng thể về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trong Bộ Quốc phòng (gọi tắt là Phương án tổng thể) bảo đảm chặt chẽ, khoa học. Đây là cơ sở, điều kiện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng nhà, đất quốc phòng, bảo đảm cho quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Xác định quan điểm, chủ trương, giải pháp nhất quán

Báo cáo của cơ quan thường trực với Ban chỉ đạo (BCĐ) 09 Bộ Quốc phòng tại hội nghị thông qua Phương án tổng thể (PATT) thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc Bộ Quốc phòng, do đồng chí Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng BCĐ 09 Bộ Quốc phòng chủ trì, tổ chức sáng 5-12, khẳng định: Ngay sau khi có Quyết định 09 của Thủ tướng Chính phủ, BCĐ 09 Bộ Quốc phòng đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện kê khai, sắp xếp cơ sở nhà, đất theo đúng nội dung trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Quốc phòng xác định rõ quan điểm: Thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất theo đúng yêu cầu mục đích sử dụng được giao; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định, bảo đảm đúng yêu cầu nhà ở, đất quốc phòng cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của các cơ quan, đơn vị quân đội cả trước mắt và lâu dài, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương.

Khu nhà ở của Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu vừa được khánh thành và đưa vào sử dụng. 

Với quan điểm trên, BCĐ 09 Bộ Quốc phòng xác định các chủ trương, giải pháp cụ thể trong triển khai, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Theo đó, diện tích nhà, đất sử dụng đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, phù hợp với tiêu chuẩn, định mức, biên chế sử dụng nhà, đất quốc phòng, sẽ đề nghị trên cho giữ lại tiếp tục sử dụng, không chuyển mục đích sử dụng. Diện tích nhà, đất sử dụng cho mục đích quốc phòng, địa phương có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng để phát triển kinh tế-xã hội, nếu không ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng thì sẽ đề nghị chuyển giao cho địa phương quản lý. Diện tích đất quốc phòng được giao cho các đơn vị quân đội quản lý, nhưng địa phương đã cấp trùng cho cơ quan, đơn vị khác sử dụng, hoặc đang bị lấn chiếm, nếu còn nhu cầu sử dụng đề nghị địa phương phối hợp để giải phóng mặt bằng trả lại quyền quản lý, sử dụng cho quân đội; các khu vực không có nhu cầu sử dụng cho mục đích quốc phòng, thì sẽ đề nghị trên cho chuyển giao về địa phương quản lý. Trên các khu đất quốc phòng đã hình thành các khu gia đình quân nhân ở ổn định, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng, phù hợp với quy hoạch của địa phương thì sẽ đề nghị làm thủ tục chuyển giao cho địa phương quản lý. Đối với doanh nghiệp quân đội các đơn vị chủ quản nghiên cứu, tính toán để bố trí sắp xếp lại nhà, đất được giao quản lý, sử dụng và lập phương án xử lý phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả

Theo Đại tá Đào Xuân Hiệp, Phó cục trưởng Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần (TCHC), với sự chỉ đạo tích cực, kịp thời của BCĐ 09 Bộ Quốc phòng, tính đến ngày 4-12-2017 đã có 62/63 UBND tỉnh, thành phố cho ý kiến bằng văn bản gửi Bộ Quốc phòng về PATT. Trên cơ sở ý kiến của các địa phương, Bộ Tài chính đã có ý kiến bằng văn bản đối với 45 PATT thuộc 45 tỉnh, thành phố. Những PATT của các tỉnh, thành phố còn lại, cơ quan chức năng của Bộ Tài chính đang tiếp tục thẩm định.

Đồng thuận với kết quả mà cơ quan thường trực báo cáo với BCĐ 09 Bộ Quốc phòng, tuy nhiên, qua thực tế thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng nhà, đất quốc phòng, Đại tá Nguyễn Tiến Thành, Phó chánh thanh tra Bộ Quốc phòng nêu vấn đề: “Đối với các cơ sở nhà, đất chuyển đổi mục đích sử dụng, chuyển giao cho các địa phương, nhất là những cơ sở đang bị lấn chiếm, tranh chấp phức tạp thì các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cần tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan của các bộ, ngành, địa phương làm rõ nguồn gốc, tính pháp lý để giải trình cụ thể việc chuyển ra hay giữ lại, bảo đảm xác định được các PATT khoa học, hợp lý nhất”.

Rà soát chặt chẽ, tránh sai sót

Phát biểu kết luận hội nghị thông qua PATT của BCĐ 09 Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Đơn đánh giá: Công tác triển khai thực hiện được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Các cơ quan chức năng luôn đề cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các bộ, ngành, đánh giá đúng thực trạng, nhu cầu sử dụng để đưa ra các PATT thiết thực. Việc xây dựng các PATT trong thực hiện quyết định của Thủ trướng Chính phủ là công việc hết sức quan trọng, tác động trực tiếp đến công tác xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng. Vì vậy, thời gian tới, các thành viên BCĐ cần nghiên cứu sâu kỹ, rà soát chặt chẽ các PATT, bảo đảm việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất theo đúng yêu cầu, mục đích sử dụng đã được xác định. Trên cơ sở kết quả hội nghị, từng cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng nhà, đất quốc phòng, rà soát các PATT đã lập, bảo đảm chính xác, hạn chế tối đa sơ suất; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc các tỉnh, thành phố còn lại lập các PATT, trình Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cho ý kiến trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Sau khi hoàn thành các PATT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các cơ quan, đơn vị cần có các giải pháp quản lý chặt chẽ, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý, sử dụng nhà, đất quốc phòng.

(Theo Quân Đội Nhân Dân)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Tags:

Mạng chia sẻ